147

Filtracja sygnałów o nieznanych parametrach zaszumionych szumem białym

Spotykamy się w wielu przypadkach z potrzebą przefiltrowania sygnału który został poddany „wpływowi otoczenia”. W przypadku sygnałów natury elektrycznej spotykamy takie wpływy jak indukcyjność, przydźwięki, rozpraszanie się fal, etc. Są to dla nas składowe niepożądane w sygnale mierzonym. Staramy się te wpływy otoczenia wyeliminować separując przewody, używając filtrów ferrytowych. Co prawda polepsza to nasz sygnał, ale nie jest w stanie wyeliminować wszystkich jego defektów. Mierzony sygnał też jest narażony na niepoprawną pracę przetwornika pomiarowego który w stanie ustalonym pokazuje nam wartość zmieniającą się o jeden bit.

Continue Reading