0

Obliczanie prostych belek statycznie wyznaczalnych – część 2

Jako student uczący się do kolokwium z mechaniki technicznej często zadawałem sobie pytanie „Kurczaczki! Skąd to się wzięło?”

W tym poście obliczymy belkę z przegubem obciążoną siłą i obciążeniem ciągłym. Omówimy parę zasad w tym sprawdzenie wyznaczalności belki.

945likes555shares

W ostatnim poście obiecałem, że przedstawię przykład trudniejszy. Zakładam, iż wiedza z poprzednich wpisów jest już przez Was opanowana. A oto i przykład:

Belka z przegubem

Na rysunku widzimy belkę osadzoną na dwóch podporach w punktach A i B (W punkcie B podpora przesuwna). Belka ta posiada przegub w punkcie C. Jest ona obciążona siłą F i obciążeniem ciągłym o wartości q. 

Zanim przejdziemy do rozwiązywania naszej belekczki, warto jest sprawdzić czy jesteśmy w stanie obliczyć ją korzystając z zasad statyki. Sprawdzenie opiera się na podstawieniu pewnych wartości do prostego wzoru:

\ k = r+3s-(3+p)

gdzie:

r – liczba reakcji zewnętrznych,

s – liczba obwodów zamkniętych,

p – liczba przegubów pojedynczych(łączy tylko dwa pręty)

Jeżeli:

\ k = 0 – układ statycznie wyznaczalny,

\ k > 0 – układ statycznie niewyznaczalne,

\ k < 0 – układ geometrycznie zmienny – mechanizm,

Sprawdzimy teraz nasz układ:

\ r = 4

Liczba reakcji zewnętrznych wynosi cztery ponieważ mamy do czynienia z następującymi siłami: R_{Ax}R_{Ay}R_{By} oraz siła powstająca w przegubie R_{C}.

\ s = 0 – Obwody zamknięte pojawią się przy kratownicach.

\ p = 1 – Jeden przegub w punkcie C.

Podstawiając do wzoru otrzymujemy: k = 0. Czyli nasz układ jest statycznie wyznaczalny.

Rozwiązując belkę z przegubem należy pamiętać, iż siły w przegubach muszę się niwelować.

Wypadkowa sił w przegubie powinna być równa zeru.

W przypadku występowania przegubu, wygodnym wyjściem jest rozdzielenie układu na dwa podukłady – według linii podziału belki (patrz rysunek). Po operacji tej otrzymujemy dwa układy dla których należy napisać równania statyki. Układem pierwszym (I) będziemy nazywać lewą stronę a drugim (II) prawą.

Układ równań dla układu I:

\sum F_{x}=R_{Ax}-R_{Cx}=0,

\sum F_{y}=R_{Ay}+R_{Cy}-F=0,

\sum M_{A}=-Fl+R_{Cy}2l=0,

Układ równań dla układu II:

\sum F_{x}=R_{Cx}=0,

\sum F_{y}=-R_{Cy}+R_{By}-ql=0,

\sum M_{B}=R_{Cx}2l+0,5ql^{2}=0,

Czyli mamy sześć równań i pięć niewiadomych. Jest to kolejne potwierdzenie tego, iż beleczka jest statycznie wyznaczalna.

Ważnym jest aby pamiętać o konwencji znaków przy określaniu momentów sił. Elementem wymagającym wyjaśnienia jest podział sił w punkcie C. Zgodnie z linią podziałową siłę R_{Cx} skierowaną przeciwnie do przyjętego układu współrzędnych oraz R_{Cy} skierowaną zgodnie uwzględniamy w układzie I. Pozostałe do układu II. Czyli dwie składowe siły(x,y) w przegubie bierzemy do jednego układy a dwie pozostałe do drugiego. Tak jest zawsze.

Enigmatyczne może wydawać się moje podejście do obciążenia ciągłego q. Już wyjaśniam… Otóż każde obciążenie ciągłe da się zastąpić siłą. Siłą wywołana obciążeniem ciągłym jest równa polu powierzchni figury opisujące je. Czyli:

\ F_{q}=ql

Siła jako wartość wektorowa na swój punkt przyłożenia. W przypadku obciążenia ciągłego jest on umiejscowiony w punkcie ciężkości figury opisującej to obciążenie. Względem punktu B jest to 0,5l.

Po rozwiązaniu naszych dwóch układów równań otrzymujemy:\ R_{Ax}=0,

\ R_{Ay}=0,5F=50N,

\ R_{Cx}=0,

\ R_{Cy}=0,5F=50N,

\ R_{By}=ql-0,5F=ql-50N,

Po raz kolejny widzimy, że rozwiązywanie belek, nawet tych bardziej skomplikowanych staje się proste jeżeli zrozumiemy parę zasad. Osobiście zachęcam do przeanalizowania tego przykładu z kratką i ołówkiem.

Radosław Sakowicz

Student Automatyki i Robotyki na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej. Z zamiłowania płetwonurek. Zainteresowania: Programowanie w środowisku Matlab oraz C/C++, elektronika, mechanika