0

Debian – Jak dodać uprawnienia do sudo

Ok zainstalowaliśmy nowy system bazujący na linuxie i co dalej. Pewnie przydało by się coś zainstalować. Pamiętam, że trzeba albo zalogować się na konto „root” albo użyć komendy „sudo”. No to próbujemy i…

Czyżby nasz użytkownik nie został dopisany do listy kont mogących używać tej magicznej komendy? Wydaje się to problemem ale… można coś na to poradzić.

Czym jest SUDO?

SUDO (skrót od Super User DO) jest programem stworzonym dla administratorów systemu do zezwalania niektórym użytkownikom używana komend jako „Root”. W skrócie pozwala to na nadawanie jak najmniejszych uprawnień użytkownikom, pozwalając nadal na w pełni wykonywać im pracę. Użytkownik posiada niższe uprawnienia, a tylko w specjalnych sytuacjach jest wstanie sięgnąć po wyższe. Sudo posiada jeszcze jedną funkcję, rejestruje kto i kiedy użył tego polecenia.

Logowanie jako Root

Na początek logujemy się na konto „Root” to przecież na tym koncie mamy najwięcej uprawnień! To właśnie te konto jest naszym administratorem systemu.

su -l

Teraz już jesteśmy zalogowani jako Root. Teraz możemy działać.

Dodanie użytkownika do grupy sudo

Najłatwiejszym sposobem do nadania uprawnień sudo dla użytkownika jest dopisanie go do grupy sudo. Użytkownicy tej grupy będą mogli wykonywać komendy jako użytkownik „Root” za pomocą sudo. Skoro nasz użytkownik istnieje to nie zostaje nam nic innego jak dodanie go do grupy sudo.

usermod -aG sudo mariusz

Teraz musimy przelogować się aby zmiany mogły zostać wprowadzone.

Edycja pliku sudoers

Drugą metodą jest edycja pliku etc/sudoers. Tam też znajdziemy informację o tym jakie grupy (grupa sudo) mają dostęp. Aby móc edytować ten plik musimy użyć komendy visudo.

Plik /etc/sudoers

Teraz możemy dopisać użytkownika

mariusz ALL=(ALL) NOPASSWD:ALL

Źródła:

Mariusz Czajkowski

Wykształcenie: magister inżynier Automatyki i Robotyki. Zainteresowania techniczne: Programowanie, Elektronika, Mikrokontrolery, Sterowniki PLC.